Lid worden IJsclub

Aanmelden voor Seizoen 2023-2024

Schaats u zelf niet meer actief maar wilt u de IJsclub in het dorp wel financieel steunen kunt u voor 4,50 euro donateur worden.

Contributie IJsclub "de Opbouw" Schellinkhout

Volwassenen:                          € 6,50
Kinderen t/m 16 jaar             € 1,00

Kinderen kunnen alleen lid worden als er ook ten minste 1 volwassene lid wordt.

Wilt u lid worden van de IJsclub Schellinkhout stuur dan de onderstaande gegevens naar onze
ledenadministratie:

Naam en geboorte datum:
adres:
Postcode en woonplaats:
telefoon nummer:
email adres:
bankrekening nummer:   (contributie wordt bij voorkeur per automatische incasso geïnd)

Ledenadminstratie:
Cees-Jan Swart
Ravenstraat 80
1697 KR Schellinkhout
0229-501742 of 06-2952 6048
cj.swart@quicknet.nl