Lid worden IJsclub

Schaats u zelf niet meer actief maar wilt u de IJsclub in het dorp wel financieel steunen kunt u voor 4,50 euro donateur worden.

Contributie IJsclub “de Opbouw” Schellinkhout

Volwassenen:                           € 6,50
Kinderen t/m 16 jaar               € 1,00

Kinderen kunnen alleen lid worden als er ook ten minste 1 volwassene lid wordt.

Wilt u lid worden van de IJsclub Schellinkhout stuur dan de onderstaande gegevens naar onze ledenadministratie:
Naam en geboorte datum
adres
Postcode en woonplaats
telefoon nummer
email adres
bankrekening nummer (contributie wordt bij voorkeur per automatische incasso geïnd)

Ledenadminstratie:
Cees-Jan Swart
Ravenstraat 80
1697 KR Schellinkhout
0229-501742 of 06-2952 6048
cj.swart@quicknet.nl